Phá thai bằng thuốc nhằm hoàn thành sảy thai sớm hoặc chấm dứt thai kỳ không mong muốn. Bạn cũng có thể lựa chọn bỏ thai bằng thuốc nếu như bạn đang bắt gặp hiện tượng y tế khiến vấn đề tiếp tục có thai đe dọa ngu ... もっと読む