Liệu có tương đối Phần lớn ca Bệnh trĩ Dùng thuốc Đều Nhưng bệnh tình vẫn không mang lại Dễ dàng Cùng Có thể Sinh nên Một vài Di chứng thì Phương hướng Phẫu thuật Mổ trĩ Sẽ được suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Cắt tr ... もっと読む